Kamis, 19 April 2012

KEMULIAAN MANUSIA PADA AGAMA YG SEMPURNA


KEMULIAAN   SESEORANG    PADA    AGAMANYA

TIDAK ADA KEMULIAAN
Manusia yang tidak taat kepada Allah SWT

Apabila kemuliaan Allah letakkan pada harta
Maka Qorunlah yang paling mulia
Qorun mempunyai harta yang sangat banyak


Sehingga kunci2 gudang hartanya
Sampai tidak terangkat
Dibawa oleh sekelompok oraang
Namun kasihan qorun

Hartanya tidak membawanya mulia
Dia  merasa dialah yang mencari harta
Hartanya tidak membawa
Dia semakin taatnya pada Allah SWT
Hartanya malah membawanya
Jauh dari Allah SWT

Maka Allah SWT menghinakannya
Allah SWT tenggelamkan dia
Bersama sama hartanya
Ke dalam tanah......

Kemuliaan  tidak Allah letakkan
pada Kejeniusan / kepandaian
Kalau kemuliaan Allah letakkan pada kepandaian
Maka Hamanlah yang paling mulia
Dia perdana menteri Fir’aun
Dia Insinyurnya Fir’aun

Yang merancang dan membuat bangunan
Yang sangat tinggi
Untuk Fir’aun “mengalahkan” Tuhan
Namun kepandaian yang diberikan Allah kepada haman
Tidak membuat Haman semakin dekat kepada Allah SWT
Malah membuat semakin jauh kepada Allah SWT
Maka  hamanpun ditenggelamkan bersama            fir’aun

Kemuliaan tidak  pula  Allah letakkan pada jabatan
Apabila Kemuliaan Allah  letakkan  pada jabatan / kedudukan
Maka Fir’aun lah yang paling mulia
Sebab  Fir’aun seorang raja
Mmepunyai banyak pengikut
Sampai mengatakan “Akulah Tuhan yang Paling Tinggi”
Namun kemuliaan tidak Allah letakkan pada Jabatan
Allah telah menginakannya karena kedudukannya
Kedudukann dan jabatan tidak mendekatkan diri
Pada Allah SWT...
Kedudukan dan jabatannya menjauhkan
Dia taat pada Allah SWT...

Maka  Allah telah meletakkan
KEMULIAAN pada agama yang sempurna

Allah telah meletakkan kemuliaan seseorang
Pada agamanya..
Semakin dia taat pada Allah SWT
Maka dia akan semakin mulia
Allah SWT berfirman ..
“Sesungguhmya orang yang paling Mulia disisiku
Adalah orang yang paling taqwa kepadaku”

Maka ketaatan seseorang pada Allah SWT
Yang menjadikan dia MULIA ata TIDAK MULIAri
Semakin dia taat  menjalankan perintah2 Allah
Dan menjauhi larangan2 Nya
Maka  dia  orang  yang bahagia dan mulia

Semakin dia  meninggalkan perintah2 Allah
Dan menjalankan larangan2Nya
Maka dialah orang yang hina

Solo, 20 April 2012
Hamba yang risau